رسالت رئوهام

رئوهام به معنای نوشیدنی مقدس است که انسان را به خدا نزدیک می کند.
عاشق آموزش هستم و همیشه از هنر انرژی گرفته و سرمست می شوم. نوشیدن هنر به صورت جام به جام، بالاترین لذت را دارد.
آموزش لذت‌بخش هنر با استفاده از روش‌های نوین تدریس، رسالت گروه آموزشی رئوهام بوده و شعار ما این است:

” رئوهام، آموزش هنر، جام به جام”